Home

Kostherapie gaat er vanuit dat het leven streeft naar evenwicht en het lichaam niet gemaakt is om ziek te worden.
Geest, ziel en lichaam worden als een eenheid gezien.
Middels een verbinding van diverse therapieën en behandelmethoden, zowel alternatief als regulier, komt de werkelijke oorzaak aan het licht en zo ontstaat heling en genezing.

Voor zowel mensen als organisaties.

Voor het maken van een afspraak: 06-51150748 of hans@kostherapie.nl.